Codemob in Catalonia

Autor: 
Esther Subias

La diversitat de participants en la fase d'entrenament pels dinamitzadors ha fet que la implementació del projecte, en contacte amb la ciutadania, també sigui molt diversa.

D'una banda, el dinamitzador de Barcelona Ciutat, Abel Camps, ha enfocat la seva formació -tot i no finalizada- a un aprenentatge basat en reptes: reparar un vell futbolí i dissenyar una aplicació mòbil que ajudi a portar el recompte dels gols dels equips. Sembla que el projecte s'allarga bastant, però ja han realitzat la part de l'aprenentatge tecnològic, amb una gran acceptació per part dels participants.

A Tremp, en una zona rural prepirinenca, Carme Badia ha completat ja la fomació amb diversos joves, sessions de tarda. A cada cita, primer han treballat l'ús adequat del telèfon mòbil especialment enfocat a l'orientació laboral: les xarxes socials i el Linkedin han estat les grans protagonistes. A segona hora, han abordat els temes de programació, seguint pas-a-pas la proposta del currículum Codemob. També han provat APP Inventor, un entorn de programació per a aplicacions mòbils que ha resultat molt divertit i fàcil de manejar... el resultat està inacabat però l'experiència ha valgut la pena, ja que ha aconseguit que els joves aprenguin què és la programació i es motivin -uns més, altres menys- a seguir aprenent.

En les rodalies de Barcelona, ​​a la població de Sant Adrià i en un entorn d'alt risc de fractura socioeconòmica, David Picó també ha llançat la seva proposta als joves, en el marc d'un projecte més ampli, que tracta els problemes de salut, sexualitat i les relacions afectives entre joves menors d'edat. La vinculació de les relacions afectives i sexuals en la població jove amb l'ús dels dispositius mòbils ha estat el pretext per introduir la formació sobre mòbils i les competències bàsiques digitals. David està impartint, a més, un curs de programació dirigit a un altre col·lectiu de joves. En aquesta ocasió, a més del temari CODEMOB, utilitzessin altres tecnologies com ara scracht o BitBloq.

En un entorn similar a l'anterior, però en una població diferent, Pep Oliveras ha optat per oferir un únic curs amb els dos currículums. Així, per la part de la programació, ha utilitzat Scratch, App Inventor, javascript, HTML i CSS i alguns altres dels recursos recomanats pels companys durant la formació a Rovinj. Per la part mobile, els grans protagonistes han estat LinkedIn, Twitter, Facebook, Canva, CameraMX, Drive i Wordpress. Un miniprojecte grupal ha servit com a element de connexió.

Els quatre, Carme, David, Abel i el Pep, són e-facilitador o trainers de la Xarxa Punt TIC de Catalunya i tots estan d'acord en una cosa: els resultats qualitatius d'aquest projecte, encara en la fase beta, es podran observar a mitjà-llarg termini i cal millorar -fins i tot més, gairebé es diria de manera continuada tots dos currículums formatius. Les seves aportacions resultaran imprescindibles per a això i amb elles comptem. Gràcies per la vostra col·laboració!