Istraživanje

Category: 

Ovo je naš sažetak istraživanja o tečajevima obuke dostupnim kodiranju i mobilnim uređajima.

Istražili smo i krajnje korisnike i e-facilitatore o njihovim potrebama za obukom i učenjem.