telecentar

Stručni suradnici Centar za kulturu Tresnjevka uključili su se u edukaciju kroz pilotiranje programa CodeMob. Ovim korakom Telecentar je sa svojim partnerima na području grada Zagreba u prvi plan stavio potrebu osposobljavanja i podizanje digitalnih kompetencija zaposlenika i suradnika u kulturi.

Projektnim pristupom i velikim zalaganje stručnih suradnika uspiješno su postavljeni temelji nekih budućih programa edukacije za širu javnost kao i fokusiranih edukacija upravo za stručne suradnike u kulturi.

U suradnji sa Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju od veljače do lipnja uspiješno je provedeno pilotiranje programa Code Mob među učenicima srednje strukovne škole u Zagrebu. Treba naglasiti da su u cijelokupan program  CodeMob-a bili uključeni učenici smijera zanimanja -  web dizajner. Aktivni sudjelovanjem učenici su nadopunili svoja znanja i stekli nove vještine iz područja programiranja kao i kreiranja digitalnog sadržaja.

Četiri organizacije članice mreže Telecentar-Europe:  Interface3 , COMMET, Telecentar i El Teb, zajedno sa Telecentre-Europe i Sveučilištem iz  Dortmunda, započeli su izradu kurikuluma za trenere  iz područja programiranja i efektivnije uporabe mobilnih uređaja, uz potporu Europske Komisije.