Centar za kulturu - izazovi novih kompetencija

Autor: 
Danijel Fiket

Stručni suradnici Centar za kulturu Tresnjevka uključili su se u edukaciju kroz pilotiranje programa CodeMob. Ovim korakom Telecentar je sa svojim partnerima na području grada Zagreba u prvi plan stavio potrebu osposobljavanja i podizanje digitalnih kompetencija zaposlenika i suradnika u kulturi.

Projektnim pristupom i velikim zalaganje stručnih suradnika uspiješno su postavljeni temelji nekih budućih programa edukacije za širu javnost kao i fokusiranih edukacija upravo za stručne suradnike u kulturi.

Jedan od rezultata edukacije bila je i web stranica programa Cool School