Sastanak konačnih partnera Codemob

Autor: 
Esther Subias

Nakon konačnog događanja projekta na ALL DIGITAL summitu u Barceloni, sastanak konačnih partnera CodeMob-a održan je 6. listopada u Barceloni. Partneri su uspješno organizirali završnu konferenciju, a povratne informacije sudionika bile su pozitivne.

Tijekom sastanka, projektni partneri imali su pregled projekta i dogovorili se o sljedećim koracima do kraja, uključujući:

• finaliziranje materijala za obuku na kodiranju i mobilnim uređajima. Materijali za obuku bit će dostupni putem online modela CodeMod na svim nacionalnim jezicima partnera i na engleskom jeziku

• Širenje CodeMob projekta Toolkit, koji uključuje smjernice o tome kako implementirati CodeMob tečajeve u telecentru.