telecentar

Experts associats del Culture Center Tresnjevka han participat en la formació a través del pilotatge de CodeMob. Amb aquest pas, Telecentar, amb els seus socis a la ciutat de Zagreb, dona resposta a la necessitat de formació i de l'augment de competències digitals dels empleats i associats en l'àmbit de la cultura.

En cooperació amb l'Escola de Gràfics, Disseny i Producció de Mitjans, de febrer a juny, Telecentar va dur a terme amb èxit la prova pilot del programa CodeMob entre els estudiants de l'escola secundària professional a Zagreb.