Centre de Cultura - els reptes de noves competències

Autor: 
Esther Subias

Experts associats del Culture Center Tresnjevka han participat en la formació a través del pilotatge de CodeMob. Amb aquest pas, Telecentar, amb els seus socis a la ciutat de Zagreb, dona resposta a la necessitat de formació i de l'augment de competències digitals dels empleats i associats en l'àmbit de la cultura.

L'enfocament del projecte i el gran esforç dels professionals associats han establert amb èxit la base per a alguns programes d'educació futura per al públic en general, així com una educació centrada per als col·laboradors professionals en la cultura.

Un dels resultats educatius va ser el lloc web Cool School