zagreb

U suradnji sa Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju od veljače do lipnja uspiješno je provedeno pilotiranje programa Code Mob među učenicima srednje strukovne škole u Zagrebu. Treba naglasiti da su u cijelokupan program  CodeMob-a bili uključeni učenici smijera zanimanja -  web dizajner. Aktivni sudjelovanjem učenici su nadopunili svoja znanja i stekli nove vještine iz područja programiranja kao i kreiranja digitalnog sadržaja.