Tehničko sveučilište u Dortmundu

Više od 3000 međunarodnih studenata i više od 100 nacija studira na TS Dortmund. Međunarodna dimenzija je primarna vrijednost na našem kampusu bilo da studenti dolaze na Sveučilište da bi studirali u inozemstvu ili Dortmundski studenti žele privremeno studirati u stranoj zemlji. Sva pitanja vezana za studiranje u inozemstvu, bilo u SAD, Europi ili Aziji mogu se uputiti osoblju Međunarodnog ureda.

Međunarodni ured također brine o inozemnim studentima na kampusu. Poseban naglasak stavlja se na suradnju s SAD. U 2004. tri su sveučilišta iz UAR-a otvorili ured u New Yorku. Nadalje, TS Dortmund je član sveučilišnog konzorcija "Kina-NRW" koji podržava suradnju Kine i države Sjeverna Rhine-Westphalia te ima ured u Pekingu. Otvoreni su uredi i u Moskvi (ožujak 2009.) i Riju de Janeiru/Sao Paulu (svibanje 2011.)

Suradnja na sveučilišnoj razini je pojačana suradnjom i drugim međunarodnim aktivnostima provođenima od strane pojedinačnih fakulteta.