Interface3

Od svog osnutka 1988. godine Interface3 radi na širenju dosega profesionalnih prilika za žene i povećanju njihovih IKT kvalifikacija.

Interface3 tečajevi namijenjeni su ženama koje žele poboljšati svoj profesionalni život, reintegrirati ili okrenuti se rastućim sektorima (žene traže posao, dugoročna nezaposlenost, žene "povratnice"). Ovi programi fokusiraju se na IKT i također na druge zahtjeve današnjeg poslovnog svijeta: projektni menadžment, znanje jezika itd.

Danas je digitalna podijela između žena i muškaraca postupno smanjena zbog boljeg pristupa i korištenja IKT. Ipak, manje od 20% žena radi kao IKT profesionalac.