O nama

CODEMOB - projekt podučavanja kodiranja i mobilnih uređaja u telecentrima koji će pripremiti dva tečaja: kodiranje i mobilni uređaji za korisnike i trenerski kurikulum za e-Facilitatore.

CODEMOB predlaže kreiranje sveobuhvatnog kurikuluma kroz koji će nezaposleni korisnici naučiti kako koristiti svoj mobilni uređaj za traženje zaposlenja. Kurikulum će također pružiti uvod u razvoj mobilnih aplikacija povezanih s kodiranjem. CODEMOB će uzeti u obzir najnoviji tehnološki razvoj na području softwarea u kodiranju i mobilnim tehnologijama.

CODEMOB projektni partneri će kreirati dva nova tečaja kodiranja i efektivne uporabe mobilnih uređaja koji će se provoditi u telecentrima. Ta dva tečaja bit će dio postojećeg trenerskog kurikuluma koji je već razvijen za e-Facilitatore u ranijim EU projektima.

Projekt će istražiti i imati za cilj dokazati potencijal kodiranja za povećavanje vještina nezaposlenih mladih ljudi te tako povećati njihovu zapošljivost. CODEMOB se fokusira na mobilne uređaje poput pametnih telefona i tableta budući da je s njima rad izvan ureda lakši i efikasniji. Poslodavci visoko vrednuju vještine korištenja mobilnih uređaja.

Ovaj projekt je nastavak dugotrajnih telecentrovih pokreta i napora u podržavanju poučavanja digitalnih vještina i izgradnje kapaciteta e-facilitatora.