El que els responsables polítics han de saber sobre la programació en contextos no formals

Autor: 
Esther Subias
Tags: 

Les institucions de la UE són cada vegada més conscients de la necessitat d'impulsar les competències digitals, incloses les capacitats per programar i d'entendre els llenguatges de programació.

Telecentre Europe, juntament amb Public Libraries 2020, reconeix l'esforç per cobrir les vacants en el camp de les TIC a través de la inclusió de la programació en l'ensenyament, però també veuen la programació com una eina per donar poder a tots els ciutadans en la societat d'avui. Per tant, creuen fermament que la programació ha de tenir un públic més ampli i ser accessible a tots, inclosos els grups desfavorits.

Per aconseguir aquest objectiu, TE va elaborar un document de posició en què es proposen les següents recomanacions a les institucions europees:

La CE ha de revisar l'enfocament de les iniciatives polítiques relacionades amb la promoció de la programació: de fet, l'enfocament institucional actual a les iniciatives no arriba als que abandonen prematurament l'escola ni als que no estan ben adaptats, ni als nens i joves d'origen social i econòmicament desfavorit.

La CE hauria de designar un consorci per a la coordinació d'iniciatives: aquestes organitzacions assumirien una funció de coordinació, incentivant als seus membres a que realitzin activitats a nivell de base; aquest consorci també seria responsable d'atreure més fons de la indústria per augmentar el nombre d'activitats locals i el seu abast.

La CE ha d'encoratjar als Estats membres a que estableixin vincles a nivell nacional amb almenys dues iniciatives anuals de la UE - Get Online Week i la Setmana del Codi de la UE - per donar més visibilitat i importància a la programació i per mostrar el treball d'organitzacions nacionals, regionals o locals.

La CE hauria de proporcionar finançament inicial per incentivar les organitzacions que treballen amb grups desfavorits mitjançant la designació de fons dels programes de la UE.

Els formadors en telecentres no tenen un coneixement profund de les tecnologies de programació, de manera que les institucions europees han de donar suport o proporcionar eines per promoure la seva capacitació, per tal d'estendre l'impacte de les activitats en les comunitats locals, les zones rurals i els grups desfavorits.

Podeu llegir el document de posició complet here